Het Amsterdam Platform MDT

In 2019 is het Amsterdams Platform MDT (APM) opgericht. Vanuit een gezamenlijke wens om (nog) meer jongeren te empoweren én een duurzame basis te creëren voor MDT in Amsterdam.

In 2020 woonden er in Amsterdam 146.674 jongeren in de leeftijd van 15-26 jaar. In de huidige MDT-projecten bereiken we nu 2%, zo’n 3000 jongeren. Een mooi aantal, maar dat kan meer worden. In 2019 is het Amsterdams Platform MDT (APM) opgericht. Vanuit een gezamenlijke wens om (nog) meer jongeren te empoweren én een duurzame basis te creëren voor MDT in Amsterdam.

In de tussentijd is er hard gewerkt aan netwerkvorming, bijvoorbeeld door periodieke sessies. En met name in de aanloop naar volgende subsidieaanvragen, is samen opgetrokken in het analyseren van kansen en creëren van (nieuwe) samenwerkingen.

Er zijn mi 15 Amsterdamse MDT-projecten aangesloten. Samen kunnen we meer dan de som der delen. Voor de jongeren, voor de MDT-projecten zelf en voor de stad Amsterdam. Daarom werkt het platform in de periode 2021-2024 aan een aantal doelen:

  • Een passend samenhangend aanbod voor én met jongeren creëren
  • Werkinhoudelijke uitwisseling
  • Collectieve belangenbehartiging richting de Rijksoverheid en de gemeente Amsterdam
  • Zorgen voor een duurzame inbedding van MDT in de stad

Wij zien tenslotte allemaal in dat MDT een uitgelezen kans biedt voor jongeren én de stad.

ZonMw

ZonMw werkt aan een goede gezondheid voor iedereen. Ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Zij financieren gezondheidsonderzoek, stimuleren het gebruik van de ontwikkelde kennis en signaleren waar meer kennis nodig is. Van onderzoek gedreven door nieuwsgierigheid tot implementatie in de praktijk.

Werken aan gezondheidsvraagstukken

Complexe wetenschappelijke én maatschappelijke gezondheidsvraagstukken zoals de betaalbaarheid van de zorg, decentralisatie van zorgtaken naar lokaal niveau en nieuwe bedreigingen voor de volksgezondheid maken dit een grote uitdaging. Om deze vraagstukken op te lossen, is relevante kennis nodig. Kwalitatief goed, maar vooral bruikbaar in de praktijk.

Zo maken we het verschil

Het oplossen van deze vraagstukken doen we niet alleen. Samen met onze belangrijkste opdrachtgevers, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), ontwerpen we programma’s en financieren we onderzoeks- en innovatieprojecten.

In deze projecten brengen we onderzoekers vanuit verschillende disciplines en uit diverse landen bij elkaar.

We betrekken ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en professionals uit het veld en uit het onderwijs bij onze programma’s om de kennis te ontwikkelen en toe te passen in de praktijk. Impact van deze kennis versterken: daar draait het om. Soms duurt het lang voordat kennis toegankelijk is of blijkt dat recente ontwikkelingen onvoldoende in het bestaande onderzoek terugkomen. Daarom signaleren en agenderen we ontwikkelingen en kijken we waar de kennisbehoefte van onderzoekers, opdrachtgevers, praktijk, onderwijs en burgers ligt. Zo kunnen we van elkaar leren, bijsturen en continu onze werkwijzen vernieuwen om echt het verschil te kunnen maken.