Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

MDT is de afkorting van maatschappelijke diensttijd. Doe je mee met MDT, dan ontdek je je talenten en doe je tegelijkertijd iets voor een ander. Ook ontmoet je nieuwe mensen en maak je onze samenleving sterker.

MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker.

Tijdens de MDT kunnen jongeren tussen de 14 en 27 jaar kiezen uit verschillende activiteiten en projecten. Van sportactiviteiten organiseren tot meedenken over het klimaat. Van buddy zijn in de zorg tot het starten van je eigen media of cultuur project. Er is altijd een MDT programma die past. Binnen deze ambitie zijn 3 kernbegrippen van belang:

  • Maatschappelijke impact
  • Talentontwikkeling
  • Elkaar ontmoeten

Maatschappelijke impact wordt bereikt door iets te doen voor een ander en/of voor de samenleving en door zelf een stap verder te komen. Met talentontwikkeling ontwikkelen jongeren vaardigheden en vergroten zij hun zelfvertrouwen. MDT biedt ook de mogelijkheid om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen, oftewel het stimuleren van sociale cohesie. Het is meedoen, door anderen te laten meedoen.

ZonMw

ZonMw werkt aan een goede gezondheid voor iedereen. Ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Zij financieren gezondheidsonderzoek, stimuleren het gebruik van de ontwikkelde kennis en signaleren waar meer kennis nodig is. Van onderzoek gedreven door nieuwsgierigheid tot implementatie in de praktijk.

Werken aan gezondheidsvraagstukken

Complexe wetenschappelijke én maatschappelijke gezondheidsvraagstukken zoals de betaalbaarheid van de zorg, decentralisatie van zorgtaken naar lokaal niveau en nieuwe bedreigingen voor de volksgezondheid maken dit een grote uitdaging. Om deze vraagstukken op te lossen, is relevante kennis nodig. Kwalitatief goed, maar vooral bruikbaar in de praktijk.

Zo maken we het verschil

Het oplossen van deze vraagstukken doen we niet alleen. Samen met onze belangrijkste opdrachtgevers, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), ontwerpen we programma’s en financieren we onderzoeks- en innovatieprojecten.

In deze projecten brengen we onderzoekers vanuit verschillende disciplines en uit diverse landen bij elkaar.

We betrekken ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en professionals uit het veld en uit het onderwijs bij onze programma’s om de kennis te ontwikkelen en toe te passen in de praktijk. Impact van deze kennis versterken: daar draait het om. Soms duurt het lang voordat kennis toegankelijk is of blijkt dat recente ontwikkelingen onvoldoende in het bestaande onderzoek terugkomen. Daarom signaleren en agenderen we ontwikkelingen en kijken we waar de kennisbehoefte van onderzoekers, opdrachtgevers, praktijk, onderwijs en burgers ligt. Zo kunnen we van elkaar leren, bijsturen en continu onze werkwijzen vernieuwen om echt het verschil te kunnen maken.