Smeltkroez Spreekt! – #Queer and Here

Queer and Here

Vrijdag 5 november werd het evenement Smeltkroez Spreekt! – #Queer and Here uitgevoerd. Deze dialoogavond is ontstaan uit een behoefte vanuit jonge queers om onderwerpen rondom LHBTIQ+ en geaardheid bespreekbaar te maken, omdat Amsterdam minder tolerant blijkt te zijn dan we (wellicht) denken. Dat blijkt uit meerdere gebeurtenissen die tijdens deze avond ter sprake kwamen.

Er is duidelijk aangegeven dat er jongeren zijn die zich op werk of school onveilig voelen. Hier is op meso en macro niveau extra aandacht voor nodig. Queerjongeren/kinderen willen hun verhalen er ervaringen in een veilige omgeving meer zichtbaar maken zodat het onderwerp serieus wordt aangepakt. Smeltkroez Spreekt! was hiervoor, vanuit deze jongeren, een eerste aanzet.

Ondanks de besproken thema’s voor velen gevoelig waren, was er een erg goede sfeer. Er was muziek, er werd live gezongen en gedanst. Jongeren zijn goed ontvangen, het voelde vertrouwd en zij wisselden ervaringen in veilige kring uit. In een panelgesprek werd extra aandacht besteed aan initiatieven en organisaties die een grote rol spelen voor queerjongeren. Zo ging het over ‘safespaces’, weerbaarheidstrainingen, plekken waar je jezelf kunt zijn en in kunt herkennen.

Dit project is uitgevoerd onder begeleiding van Stichting STABLE.

Zomerdip

Voorkom de zomerdip & behoud je motivatie!

Het is geweldig om zonder zorgen en verplichting de zonnige dagen door te brengen. Maar wat als je terugkomt van vakantie en je voelt de energie een beetje inzakken? Geen paniek, we hebben een paar goede tips voor jou om ...

Lees verder ›

Meer nieuws